Máy cắt lặp lại Recloser shinshung 38kv

245,000,000 ₫

TECHNICAL DATA 

DescriptionSIREC-27SIREC-38
Rated Maximum Voltage27 kV38 kV
Rated Continuous Current630 A800 A
Making Current12.5 kA16 kA
Short-time Withstand Current12.5 kA / 1 sec16 kA / 1 sec
Min. Interrupting Time3 cycles3 cycles
Min. Reclosing Time0.5 sec0.5 sec
Impulse Withstand Voltage150 kV170 kV
Power Frequency Withstand Voltage60 kV70 kV

Máy cắt lặp lại Recloser shinshung 27kv

185,000,000 ₫

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Mô tảSIREC-27SIREC-38

Điện áp tối đa định mức

27 kV

38 kV
Đánh giá liên tục hiện tại630 A800 A
Making Current12.5 kA16 kA
Short-time Withstand Current12.5 kA / 1 sec16 kA / 1 sec
Min. Interrupting Time3 cycles3 cycles
Min. Reclosing Time0.5 sec0.5 sec
Impulse Withstand Voltage150 kV170 kV
Power Frequency Withstand Voltage60 kV70 kV