Air shower(6~8)người. Cửa tự động

265,000,000 ₫

Khái quát

Phòng tắm khí (Air shower) loại cửa tự động 

Kích thước ngoài 1500x3500x2200

Kích thước trong 850x2100x 2050

Bên trong Inox 304

Bên ngoài sơn tĩnh điện

Cửa mở tự động

Thiết bị nhập khẩu

Air shower(4~6)người Cửa tự động

185,000,000 ₫

Khái quát

Phòng tắm khí (Air shower) loại cửa tự động 

Kích thước ngoài 1500x2500x2200

Kích thước trong 850x2100x 2050

Bên trong Inox 304

Bên ngoài sơn tĩnh điện

Cửa mở tự động

Thiết bị nhập khẩu

Air shower(2~4) người. Cửa tự động

145,000,000 ₫

Khái quát

Phòng tắm khí (Air shower) loại cửa tự động 

Kích thước ngoài 1500x1500x2200

Kích thước trong 850x1400x 2050

Bên trong Inox 304

Bên ngoài sơn tĩnh điện

Cửa mở tự động

Thiết bị nhập khẩu

Air shower(6~8) người cửa kéo

245,000,000 ₫

Kích thước ngoài 1500x3500x2200

Kích thước trong 850x3450x2050

Loại mở cánh.

Vật liệu bên trong Inox 304

Vỏ bên ngoài bằng thép sơn tĩnh điện

Linh kiện hàn Quốc lắp ráp tại nhà máy ở Việt nam

Air shower(4~6) người cửa kéo

145,000,000 ₫

Kích thước ngoài 1500x2500x2200

Kích thước trong 850x1450x2050

Loại mở cánh.

Vật liệu bên trong Inox 304

Vỏ bên ngoài bằng thép sơn tĩnh điện

Linh kiện hàn Quốc lắp ráp tại nhà máy ở Việt nam

Air shower(2~4) người cửa kéo

80,000,000 ₫

Kích thước ngoài 1500x1500x2200

Kích thước trong 850x1450x2050

Loại mở cánh.

Vật liệu bên trong Inox 304

Vỏ bên ngoài bằng thép sơn tĩnh điện

Linh kiện hàn Quốc lắp ráp tại nhà máy ở Việt nam