Phát điện 750kva

1,550,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 8DWD-780 : 750KVA

Model tổ máy: MP750DM/MP750DL/MP750DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 8DWD-750 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 750KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 600kva

965,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 8DWD-630 : 600KVA

Model tổ máy: MP600DM/MP600DL/MP600DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 8DWD-630 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 600KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 560kva

780,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 8DWD-590 : 560KVA

Model tổ máy: MP560DM/MP560DL/MP560DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 8DWD-590 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 560KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 400kva

685,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 6DWD-440 : 400KVA

Model tổ máy: MP400DM/MP400DL/MP400DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 6DWD-440 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 400KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 350kva

580,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 6DWD-380 : 350KVA

Model tổ máy: MP350DM/MP350DL/MP350DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 6DWD-380 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 350KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 300kva

530,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 6DWD-330 : 300KVA

Model tổ máy: MP300DM/MP300DL/MP300DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 6DWD-330 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 300KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 250kva

480,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 6DWD-280 : 250KVA

Model tổ máy: MP250DM/MP250DL/MP250DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 6DWD-280 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 250KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 200kva

365,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 6DWD-220 : 200KVA

Model tổ máy: MP200DM/MP200DL/MP200DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 6DWD-220 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 200KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 150kva

325,000,000 ₫

Thông số chung:

Hiệu máy phát điện: MPMAX BY DAEWOO 6DWD-180 : 150KVA

Model tổ máy: MP150DM/MP150DL/MP150DX

Chất lượng: Mới 100%

Lắp ráp tại: Việt nam

Động cơ: DAEWOO 6DWD-180 Hàn quốc

Đầu phát: LEROYSOMER TAL 044J (PHÁP/EU)/XINGNOU-XN274FS

Vỏ chống ồn: Tùy chọn

Công suất liên tục: 150KVA

Số pha, số dây: 03 pha, 04 dây

Điện áp: 380/220V

Nhiên liệu: Dầu Diesel

Tần số: 50Hz

Hệ số công suất: 0.8

Phát điện Daewoo 2750kva

10,750,000,000 ₫

- Tổ máy phát điện DIESEL.

Mới 100%.

Động cơ: DAEWOO – HÀN QUỐC

Model: 20DWG 3050

Đầu phát: ENGGA

Model: EG560-2000

Bảng điều khiển: DEEPSEA – UK

Model: DSE7320

- Công suất liên tục: 2500 kVA/2000 KW

- Công suất dự phòng: 2750 kVA/2200 KW

- Điện áp: 230/400 V

- Tốc độ: 1500 V/p

- Tần số: 50 Hz

- Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS 5000A/4P linh kiện OSUNG – Hàn Quốc, lắp ráp tại Việt Nam.

- Khoang dẫn gió nóng và ống dẫn khí thải nối dài

- Tổ máy trần tiêu chuẩn.

Phát điện Daewoo 2000kva

5,350,000,000 ₫

- TổmáyphátđiệnDIESEL.

Mới 100%.

Model: DW2200

Động cơ: DAEWOO - Hàn Quốc.

Model: 16DWG-2220

Đầu phát: NHSTAR – Thương hiệu Anh quốc, nhà máy tại Trung quốc

Model: NHA 2000

Bảng điều khiển: Deepsea – Sản xuất tại Anh Quốc

Model: DSE 7320

- Công suất liên tục: 2000 kVA/1600 KW

- Công suất dự phòng: 2200 kVA/1760 KW

- Điện áp: 220/380 V

- Tốc độ: 1500 V/p

- Tần số: 50 Hz

Tổ máy trần tiêu chuẩn.

Phát điện Daewoo 1875kva

3,850,000,000 ₫

- Tổ máy phát điện DIESEL.

Mới 100%.

Model: DW1875

Động cơ: DAEWOO - HànQuốc.

Model: 12DWG-1665

Đầu phát: NHSTAR – Thương hiệu Anh quốc, nhà máy tại Trung quốc

Model: NHA 1700

Bảng điều khiển: Deepsea – Sản xuất tại Anh Quốc

Model: DSE 7320

- Công suất liên tục: 1700 kVA/1360 KW

- Công suất dự phòng: 1875 kVA/1500 KW

- Điện áp: 220/380 V

- Tốc độ: 1500 V/p

- Tần số: 50 Hz

Tổ máy trần tiêu chuẩn được hoàn thiện tại Việt Nam.