- 35%
- 35%

Đèn nhà xưởng ELW3005-120/85W

877,500 ₫

1,350,000 ₫

- 35%
- 35%
- 35%

Đèn nhà xưởng Led ELW3006/200W

1,690,000 ₫

2,600,000 ₫

- 35%

Đèn nhà xưởng Led ELW3006/180W

1,495,000 ₫

2,300,000 ₫

- 35%

Đèn nhà xưởng Led ELW3006/150W

1,300,000 ₫

2,000,000 ₫

- 35%

Đèn nhà xưởng Led ELW3006/120W

1,105,000 ₫

1,700,000 ₫

- 35%

Đèn nhà xưởng Led ELW3006/100W

975,000 ₫

1,500,000 ₫

- 35%

Đèn nhà xưởng ELW3006/120W

1,105,000 ₫

1,700,000 ₫

- 35%

Đèn nhà xưởng ELW3006/150W

1,300,000 ₫

2,000,000 ₫

- 35%

Đèn Led nhà xưởng ELW3006/200W

1,690,000 ₫

2,600,000 ₫