Phát điện Cummin 100kva

275,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện Cummin 156kva

325,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện Cummin 200kva

420,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện Cummin 250kva

530,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện Cummin 350kva

680,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện Cummin 1250kva

1,950,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện cummins 800kva

1,485,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện cummins 500kva

890,000,000 ₫

- Tổ hợp  máy phát điện DIESEL, hiệu CUMMINS.

- Model: C 500, Mới 100%.

- Động cơ: CUMMINS.

- Model: KTA19-G3

- Đầu phát: LEROY SOMER.

- Bảng điều khiển: Deepsea

- Model: DSE7320

- Công suất liên tục: 450 kVA/360 KW

- Công suất dự phòng: 500 kVA/400 KW

- Điện áp: 220/380 V

- Tốc độ: 1500 V/p

- Tần số: 50 Hz

- Tổ máy có vỏ cách âm lắp đặt trong nước

Phát điện cummins 2750kva

13,880,000,000 ₫

- Tổ máy phát điện DIESEL.

- Mới 100%.

- Động cơ: CUMMINS - UK

- Model: QSK78-G9

- Đầu phát: STAMFORD – UK

- Model: LV804S

- Bảng điều khiển: DEEPSEA – UK

- Model: DSE7320

- Công suất liên tục: 2500 kVA/2200 KW

- Công suất dự phòng: 2750 kVA/2200 KW

- Điện áp: 230/400 V

- Tốc độ: 1500 V/p

- Tần số: 50 Hz

- ATS chuyển đổi nguồn 5000A 3P

- Phí vận chuyển lắp đặt

- Ống khói dẫn khí thải

- Tổ máy trần tiêu chuẩn

Phát điện cummins 1650kva

3,860,000,000 ₫

 General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện Cummins 1000kva

2,580,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler

Phát điện Cummins 400kva

750,000,000 ₫

General Features
 Engine (DCEC Cummins QSZ13-G3), Radiator
40OC max, belt driven fans, with safety guard
 24V charge alternator
 Alternator (STAMFORD HCI 544C1), single bearing
alternator IP23, insulation class H/H
 Skid and vibration isolators
 Dry type air filter, fuel filter, oil filter
 Main line circuit breaker
 Standard control panel
 Two12V batteries, rack and cable
 Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange,
industrial muffler