Bơm ly tâm Lowara e-MPV

0 ₫

Đặc tính kỹ thuật:

 • Lưu lượng: Max: 850 m3/h
 • Cột áp: Max: 950m
 • Áp lực buồng bơm: Max 100bar
 • Nhiệt độ làm việc: Max 1800C
 • Công suất: 2.2kw – 1250kw
 • Nguồn điện: 380/690V
 • Cấp cách điện: Class F
 • Cấp bảo vệ: IP 55

Bơm nước thải Lowara DOMO cánh hở

0 ₫

Đặc tính kỹ thuật:

 • Lưu lượng: Max: 40m3/h
 • Cột áp: Max: 14.5m
 • Nhiệt độ làm việc: Max 400C
 • Chất rắn qua bơm: Max 5mm
 • Công suất: 0.55 – 1.5kw
 • Đặt sâu tối đa: 10m
 • Nguồn điện: 230V/380V
 • Chiều dài cáp: 10m
 • Cấp cách điện: Class F
 • Cấp bảo vệ: IP 68

Bơm ly tâm Lowara e-HM xylem

0 ₫

Đặc tính kỹ thuật:

 • Lưu lượng: Max: 7.2 m3/h
 • Cột áp: Max: 60m
 • Áp lực buồng bơm: Max 8bar
 • Nhiệt độ làm việc: Max 800C
 • Công suất: 0.3kw – 0.9kw
 • Nguồn điện: 230V/380V
 • Cấp cách điện: Class F
 • Cấp bảo vệ: IP 55

Bơm ly tâm Lowara P-PAB-PSA

0 ₫

Đặc tính kỹ thuật:

 • Lưu lượng: Max: 62 L/min
 • Cột áp: Max: 82m
 • Áp lực buồng bơm: Max 10bar
 • Nhiệt độ làm việc: Max 800C
 • Công suất: Max 1.1kw
 • Nguồn điện: 230V/380V
 • Cấp cách điện: Class F
 • Cấp bảo vệ: IP 44

Bơm ly tâm Lowara e-SV series

0 ₫

Đặc tính kỹ thuật:

 • Lưu lượng: Max: 160 m3/h
 • Cột áp: Max: 330m
 • Áp lực buồng bơm: Max 40bar
 • Nhiệt độ làm việc: Max 1200C
 • Công suất: 0.37kw – 55kw
 • Nguồn điện: 230V/380V
 • Cấp cách điện: Class F
 • Cấp bảo vệ: IP 55

Bơm ly tâm lowara e-SH SERIES

0 ₫

Đặc tính kỹ thuật:

 • Lưu lượng: Max: 240 m3/h
 • Cột áp: Max: 110m
 • Áp lực buồng bơm: Max 12bar
 • Nhiệt độ làm việc: Max 1200C
 • Công suất: 0.25kw – 75kw
 • Nguồn điện: 230V/380V
 • Cấp cách điện: Class F
 • Cấp bảo vệ: IP 55
HOT

Bơm Ly tâm LOWARA e-LNE SERIES

0 ₫

Bơm Lowara e-LNE SERIES và e-LNT SERIES

 • Lưu lượng: Max: 900 m3/h
 • Cột áp: Max: 100m
 • Áp lực buồng bơm: Max 16bar
 • Nhiệt độ làm việc: Max 1400C
 • Công suất: 0.25kw – 90kw
 • Nguồn điện: 230V/380V
 • vòng quay: 2900 / 1450rpm
 • Cấp cách điện: Class F
 • Cấp bảo vệ: IP 55