Tủ tổng hạ thế (400~500)A 3P, Tủ tụ bù...

58,500,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, thanh cái đồng của Thái Lan.

Tủ tổng hạ thế (630~700)A 3P, Tủ tụ bù...

68,000,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.

Tủ điện hạ thế 5000A 3P, Tủ tụ bù...

1,250,000,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.

Tủ điện tổng 4000A 3P, Tủ tụ bù 2000 kvar

895,000,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.

Tủ điện tổng 3200A 3P, Tủ tụ bù 1500kvar

785,000,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.

Tủ tổng hạ thế 2500A 3P, Cap 1250 kvar

635,000,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.

Tủ tổng hạ thế 2000A 3P, Tủ tụ bù 1000kvar

520,000,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.

Tủ tổng hạ thế 1600A 3P, Tủ tụ bù 350kvar

245,500,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.

Tủ tổng hạ thế 1250A 3P, Tủ tụ bù 250kvar

165,000,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.

Tủ điện tổng 1000A 3P, Tủ tụ bù 200kvar

145,000,000 ₫

Vỏ tủ sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 1.5~2mm. Thiết bị đóng ngắt Ls is, Tụ của samwha, Đồng thanh cái của Thái Lan.