Fillter air DSR-060-Q(P)(S)

25,000,000 ₫

LỌC TINH- MODEL: DSR-060-Q
Working pressure _ Áp suất làm việc: 0~16 Kg / cm2G
Air delivery _ Lưu lượng khí nén : 6.50 m3 / min
Density_Độ tinh lọc : 3 micron
Built-in Gauge Pressure _ Đính kèm đồng hồ chênh áp

LỌC TINH- MODEL: DSR-060-P
Working pressure _ Áp suất làm việc: 0~16 Kg / cm2G
Air delivery _ Lưu lượng khí nén : 6.50 m3 / min
Density_Độ tinh lọc : 1 micron
Built-in Gauge Pressure _ Đính kèm đồng hồ chênh áp

LỌC TINH- MODEL: DSR-060-S
Working pressure _ Áp suất làm việc: 0~16 Kg / cm2G
Air delivery _ Lưu lượng khí nén : 6.50 m3 / min
Density_Độ tinh lọc : 0.01 micron
Built-in Gauge Pressure _ Đính kèm đồng hồ chênh áp