CITEL(DS503E-400)

23,500,000 ₫

SPD type 
following IEC test
1+2
Network230/400 V 3-phase
AC systemIT
Nominal line voltage400 Vac
Max. AC operating voltage L-N440 Vac
Max. load current100 A (si connexion série)
Temporary Over Voltage (TOV) Charasteristics - 5 sec. 
without disconnection
580 Vac withstand
Temporary Over Voltage (TOV) Charasteristics - 120 mn 
without disconnection or with safety disconnection
770 Vac disconnection
Operating current
Continious current at Uc
< 3 mA
Follow current None
Nominal discharge current 
15 x 8/20 µs impulses
50 kA
Max. discharge current
max. withstand @ 8/20 µs by pole
200 kA
Impulse current by pole
max. withstand 10/350µs by pole
50 kA
Total lightning current
max. total withstand @ 10/350µs
150 kA
Admissible short-circuit current50000 A
Connection mode(s)L/PE
Protection mode(s)Common mode
Protection level L/PE
@ In (8/20µs)
2.2 kV
Specific energy by pole
max. withstand 10/350 µs
156 kJ/ohm

CITEL(DS250E-400)

6,425,000 ₫

 

 

Loại SPD theo thử nghiệm IEC1+2
Mạng230/400 V
Điện áp dòng danh định230 VacTối đa
Điện áp hoạt động AC L-N330 Vac
Tối đa tải hiện tại100 A
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối335 Vac withstand
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn440 Vac disconnection
Thặng dư hiện tại Dòng rò rỉ xuống đất< 2 mAHoạt động hiện tại
Dòng điện hỗn hợp tại Uc2mA
Theo dõi hiện tại Dòng xả danh định Xung15 x 8/20 µs70 kA
Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực140 kA
Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực25 kA
Dòng ngắn mạch cho phép50000 A
(Các) chế độ kết nốiL/N or L/PE
(Các) chế độ bảo vệ
Chế độ chung hoặc Chế độ khác biệt
Mức độ bảo vệ L / PE @ Trong (8 / 20µs)2.5 kV
Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được10/350 µs156 kJ/ohm

 

 

CITEL(DS250E-300)

6,250,000 ₫

Loại SPD theo thử nghiệm IEC1+2
Mạng230/400 V
Điện áp dòng danh định230 Vac
Tối đa Điện áp hoạt động AC L-N330 Vac
Tối đa tải hiện tại100 A
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối335 Vac withstand
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn440 Vac disconnection
Thặng dư hiện tại Dòng rò rỉ xuống đất< 2 mA
Hoạt động hiện tại Dòng điện hỗn hợp tại Uc2 mA
Theo dõi hiện tạiNone
Dòng xả danh định Xung 15 x 8/20 µs70 kA
Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực140 kA
Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực25 kA
Dòng ngắn mạch cho phép50000 A
(Các) chế độ kết nốiL/N or L/PE
(Các) chế độ bảo vệCommon Mode or Differential Mode
Mức độ bảo vệ L / PE @ Trong (8 / 20µs)2.5 kV
Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được 10/350 µs156 kJ/ohm

CITEL(DS250E-120)

5,580,000 ₫

DS250E-120

Loại SPD
theo thử nghiệm IEC
1+2
Mạng120/208 V
Điện áp dòng danh định
120 Vac
Tối đa Điện áp hoạt động AC L-N
150 Vac
Tối đa tải hiện tại
100 A
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây.
không ngắt kết nối
180 Vac withstand
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu
không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn
230 Vac disconnection
Thặng dư hiện tại
Dòng rò rỉ xuống đất
< 2 mA
Hoạt động hiện tại
Dòng điện hỗn hợp tại Uc
2 mA
Theo dõi hiện tại
None
Dòng xả danh định
Xung 15 x 8/20 µs
70 kA
Tối đa xả hiện tại
tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực
140 kA
Impulse current by pole
max. withstand 10/350µs by pole
25 kA
Admissible short-circuit current50000 A
Connection mode(s)L/N or L/PE
Protection mode(s)Common Mode or Differential Mode
Protection level 
@ In (8/20µs)
1 kV
Protection level L/PE
@ In (8/20µs)
1 kV
Specific energy by pole
max. withstand 10/350 µs
156 kJ/ohm
 
 

CITEL(DS500E-400)

7,952,000 ₫

DS500E-400

SPD type 
following IEC test
1+2
Network230/400 V
Nominal line voltage400 Vac
Max. AC operating voltage L-N440 Vac
Temporary Over Voltage (TOV) Charasteristics - 5 sec. 
without disconnection
580 Vac withstand
Temporary Over Voltage (TOV) Charasteristics - 120 mn 
without disconnection or with safety disconnection
770 Vac disconnection
Operating current
Continious current at Uc
< 3 mA
Follow current None
Nominal discharge current 
15 x 8/20 µs impulses
50 kA
Max. discharge current
max. withstand @ 8/20 µs by pole
200 kA
Impulse current by pole
max. withstand 10/350µs by pole
50 kA
Admissible short-circuit current50000 A
Connection mode(s)L/N and L/PE
Protection level 
@ In (8/20µs)
2.2 kV
Specific energy by pole
max. withstand 10/350 µs
625 kJ/ohmCITEL(DS500E-320)

7,875,000 ₫

DS500E-320

SPD type 
following IEC test
1+2
Network230/400 V
Max. AC operating voltage L-N320 Vac
Temporary Over Voltage (TOV) Charasteristics - 5 sec. 
without disconnection
335 Vac withstand
Temporary Over Voltage (TOV) Charasteristics - 120 mn 
without disconnection or with safety disconnection
440 Vac disconnection
Operating current
Continious current at Uc
< 3 mA
Follow current None
Nominal discharge current 
15 x 8/20 µs impulses
50 kA
Max. discharge current
max. withstand @ 8/20 µs by pole
200 kA
Impulse current by pole
max. withstand 10/350µs by pole
50 kA
Admissible short-circuit current50000 A
Connection mode(s)L/N and L/PE
Protection level 
@ In (8/20µs)
1.8 kV
Specific energy by pole
max. withstand 10/350 µs
625 kJ/ohm