Chống sét (DS500E-320)

Giá bán: 7,875,000
  • NH01443

DS500E-320

Loại SPD theo thử nghiệm IEC

1+2

Mạng lưới

230/400 V

Tối đa Điện áp hoạt động AC L-N

320 Vac

Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối

335 Vac chịu được

Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn

440 ngắt kết nối Vac

Hoạt động hiện tại Dòng điện hỗn hợp tại Uc

< 3 mA

Theo dõi hiện tại

Không

Dòng xả danh định Xung 15 x 8/20 µs

50 kA

Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực

200 kA

Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực

50 kA

Dòng ngắn mạch cho phép

50000 A

(Các) chế độ kết nối

L/N and L/PE

Mức độ bảo vệ @ Trong (8 / 20µs)

1.8 kV

Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được 10/350 µs

625 kJ/ohmChát với chúng tôi:

Sản phẩm cùng loại