Dryer air DSR-125F

65,000,000 ₫

MÁY SẤY KHÍ _ MODEL : DSR-125F
Working pressure _ Áp suất làm việc: 0~10 Kg / cm2G
Air delivery _ Lưu lượng khí nén : 12.40 m3 / min
Dew Point - Nhiệt độ điểm sương : 2o - 10oC
Power_Công suất : 220V-1pha-50Hz
Built-in air cooler _ Đính kèm theo bộ làm mát
Kích thuớc( Dài x Rộng x Cao ): 900 x 500 x 970 mm

Dryer air DSR-100F

52,000,000 ₫

MÁY SẤY KHÍ _ MODEL : DSR-100F
Working pressure _ Áp suất làm việc: 0~10 Kg / cm2G
Air delivery _ Lưu lượng khí nén : 9.40 m3 / min
Dew Point - Nhiệt độ điểm sương : 2o - 10oC
Power_Công suất : 220V-1pha-50Hz
Built-in air cooler _ Đính kèm theo bộ làm mát
Kích thuớc( Dài x Rộng x Cao ): 900 x 500 x 970 mm

Dryer air DSR-75F

45,000,000 ₫

MÁY SẤY KHÍ _ MODEL : DSR-75F
Working pressure _ Áp suất làm việc: 0~10 Kg / cm2G
Air delivery _ Lưu lượng khí nén : 8.40 m3 / min
Dew Point - Nhiệt độ điểm sương : 2o - 10oC
Power_Công suất : 220V-1pha-50Hz
Built-in air cooler _ Đính kèm theo bộ làm mát
Kích thuớc( Dài x Rộng x Cao ): 900 x 500 x 970 mm

Dryer air DSR-30F

30,000,000 ₫

MÁY SẤY KHÍ _ MODEL : DSR-30F
Working pressure _ Áp suất làm việc: 0~10 Kg / cm2G
Air delivery _ Lưu lượng khí nén : 6.40 m3 / min
Dew Point - Nhiệt độ điểm sương : 2o - 10oC
Power_Công suất : 220V-1pha-50Hz
Built-in air cooler _ Đính kèm theo bộ làm mát
Kích thuớc( Dài x Rộng x Cao ): 900 x 500 x 970 mm

Dryer air DSR-50F

36,000,000 ₫

MÁY SẤY KHÍ _ MODEL : DSR-50F
Working pressure _ Áp suất làm việc: 0~10 Kg / cm2G
Air delivery _ Lưu lượng khí nén : 6.40 m3 / min
Dew Point - Nhiệt độ điểm sương : 2o - 10oC
Power_Công suất : 220V-1pha-50Hz
Built-in air cooler _ Đính kèm theo bộ làm mát
Kích thuớc( Dài x Rộng x Cao ): 900 x 500 x 970 mm