KHO LẠNH chính xác LÀ GÌ? ỨNG DỤNG CỦA KHO LẠNH chính...

02/07/2020

Các sản phẩm hàng hóa khi lưu kho cần thiết phải dữ nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ nhất định mới có thể đảm bảo được chất lượng hàng hóa, vật liệu để khi đem đi sản xuất, hoặc đóng gói vẫn đảm bảo chất lượng.

Kho lạnh là gì ? ứng dụng của kho lạnh bảo quản

02/07/2020

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp sử dụng kho lạnh để bảo quản sản phẩm, hàng hóa của mình. Điều đó cho thấy kho lạnh có vai trò quan trọng và cần thiết trong sản xuất, kinh doanh.

Quy trình lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

02/07/2020

Điều hòa không khí – duy trì không khí trong phòng ổn định về nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch, và thay đổi thành phần không khí, áp suất không khí. Điều hòa không khí cưỡng bức thông qua thiết bị làm lạnh hoặc làm nóng, quạt gió, phun ẩm, hút ẩm làm khô, tạo khí ôxi, ion âm,… 

Quy trình thi công hệ thống điều hòa trung tâm

02/07/2020

Điều hòa không khí – duy trì không khí trong phòng ổn định về nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch, và thay đổi thành phần không khí, áp suất không khí. Điều hòa không khí cưỡng bức thông qua thiết bị làm lạnh hoặc làm nóng, quạt gió, phun ẩm, hút ẩm làm khô, tạo khí ôxi, ion âm,…