Đầu cáp T-Plug 3M 3x50SQ

Giá bán: 9,500,000
  • NH00551

Đầu cáp co nguội Silicon 3M QTII 24kV 35kV 40.5kV

+ Đầu cáp co rút nguội (co lạnh Cold shrink) 3M 24kV trong nhà ngoài trời đơn pha & 3 pha ( 3x35mm2, 3x50mm2, 3x70mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2, 3x240mm2, 3x300mm2, 3x400mm2, 3x500mm2, 1x630mm2, 1x800mm2 , 1x1000mm2 ) đầu cốt đồng, đầu cốt đồng nhôm, đầu cốt nhôm loại 1 lỗ , 1 lỗ . 3M Cable QTII Temination Kit Indoor & Outdoor , Single phase - Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lug

+Đầu cáp co rút nguội (co lạnh Cold shrink) 3M 35kV 40.5kV trong nhà ngoài trời đơn pha & 3 pha ( 3x35mm2, 3x50mm2, 3x70mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2, 3x240mm2, 3x300mm2, 3x400mm2, 3x500mm2, 1x630mm2, 1x800mm2 , 1x1000mm2 ) đầu cốt đồng, đầu cốt đồng nhôm, đầu cốt nhôm loại 1 lỗ , 1 lỗ . 3M QTII Cable Temination Kit Indoor & Outdoor , Single phase - Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lug

Nâu
Hoa Kỳ
Chát với chúng tôi:

 

Hộp nối cáp ngầm đổ nhựa Resin 3M 24kV 35kv 40.5kV

+ Hộp nối cáp ngầm trung thế loại quấn băng đổ nhựa Epoxy Resin 3M 24kV đơn pha & 3 pha (tiết diện 3x35mm2, 3x50mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2, 3x240mm2, 3x300mm2, 3x400mm2, 3x500mm2, ống nối đồng, ống nối đồng nhôm, ống nối nhôm loại có vách ngăn. 3M Cable 5B Straight Joint Box Temination Kit Single phase - Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lug

+ Hộp nối cáp ngầm trung thế loại co rút nguội (Cold shrink ) 3M 24kV đơn pha & 3 pha (tiết diện 3x35mm2, 3x50mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2, 3x240mm2, 3x300mm2, 3x400mm2, 3x500mm2, ống nối đồng, ống nối đồng nhôm, ống nối nhôm loại có vách ngăn. 3M Cable 5B Straight Joint Box Temination Kit Single phase - Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lug


+ Hộp nối cáp ngầm trung thế loại quấn băng đổ nhựa Epoxy Resin 3M 35kV 40.5kV đơn pha & 3 pha (tiết diện 3x35mm2, 3x50mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2, 3x240mm2, 3x300mm2, 3x400mm2, 3x500mm2, ống nối đồng, ống nối đồng nhôm, ống nối nhôm loại có vách ngăn. 3M Cable 6B Straight Joint Box Temination Kit Single phase - Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lug

Đầu cáp Tplug dùng cho tủ RMU

+ Đầu cáp lắp tủ RMU Tplug (Tee-plug) 3M 24kV 35kV 3 pha ( tiết diện 3x50mm2, 3x70mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2, 3x240mm2, 3x300mm2, 3x400mm2 ) đầu cốt đồng, đầu cốt đồng nhôm, đầu cốt nhôm loại . 3M Cable Tplug for RMU Switchgear, Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lugi


+ Đầu cáp mở rộng lắp tủ RMU Subtee (Extension T-plug) 3M 24kV 35kV 3 pha ( tiết diện 3x50mm2, 3x70mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2, 3x240mm2, 3x300mm2, 3x400mm2 ) đầu cốt đồng, đầu cốt đồng nhôm, đầu cốt nhôm loại . 3M Cable Tplug for RMU Switchgear, Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lug

+ Chống sét van Plug-In lắp chồng vào Tplug cho tủ RMU , Plug in Surge Arrester for RMU Tplug

Đầu cáp Elbow dùng lắp cho RMU

+ Đầu cáp lắp tủ RMU Elbow 3M 24kV 35kV 3 pha ( tiết diện 3x50mm2, 3x70mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2...) đầu cốt đồng, đầu cốt đồng nhôm, đầu cốt nhôm loại . 3M Cable Elbow Connector for RMU Switchgear, One or Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lug

+ Đầu cáp lắp tủ RMU Straight Elbow (Đầu cáp thẳng) 3M 24kV 35kV 3 pha ( tiết diện 3x50mm2, 3x70mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2...) đầu cốt đồng, đầu cốt đồng nhôm, đầu cốt nhôm loại . 3M Cable Straight Elbow Connector for RMU Switchgear, One or Three phase with Cooper Lug, Al lug, Dimetalic Lug

Sản phẩm cùng loại